Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zadania pt.

Zakup, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 25 KW na dachu budynku Hotelu Bursztynowego w Józefowie nad Wisłą

realizowanego w ramach projektu  pt. „Rozwój Hotelu Bursztynowego w Józefowie nad Wisłą poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia restauracyjno-hotelowego oraz wykorzystania OZE w działalności obiektu” realizowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

Pliki do pobrania: