Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zadania pt.

Wykonanie instalacji pompy ciepła w Hotelu Bursztynowym w Józefowie nad Wisłą wraz z wykonaniem odwiertów pionowych i modernizacją instalacji C.O. i C.W.U.

realizowanego w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w działalności firmy handlowo-usługowej JAR Janusz Rzęsa poprzez instalację pompy ciepła w obiekcie hotelowo-restauracyjnym w miejscowości Józefów nad Wisłą” w ramach działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach RPO WL na lata 2014-2020.

Link do ogłoszenia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1091885

Pliki do pobrania:

 

Informacja o wybranej ofercie:

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia na wykonanie instalacji pompy ciepła w Hotelu Bursztynowym w Józefowie nad Wisłą wraz z wykonaniem odwiertów pionowych i modernizacją instalacji C.O. i C.W.U została wybrana firma Ekologika sp. z o.o., Rzeczyca, ul. Polna 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, z ceną netto 287500,00 zł (brutto: 353625,00 zł)