Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zadania pt. 

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy Hotelu Bursztynowym w Józefowie nad Wisłą

realizowanego w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w działalności firmy handlowo-usługowej JAR Janusz Rzęsa poprzez instalację pompy ciepła w obiekcie hotelowo-restauracyjnym w miejscowości Józefów nad Wisłą” w ramach działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach RPO WL na lata 2014-2020.

Link do ogłoszenia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1091902

Pliki do pobrania:

 

Informacja o wybranej ofercie:
Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy Hotelu Bursztynowym w Józefowie nad Wisłą wybrana została oferta firmy MAT-KAR Firlej Mariusz, 23-251 Dzierzkowice Wola 150, z ceną netto 51000,00 zł (brutto: 62730,00 zł).


Realizacja

Nawierzchnia z kostki brukowej pozwoliła uporządkować teren wokół obiektu. Podziemna instalacja pompy ciepła została estetycznie przykryta kostką która jednocześnie stanowi podjazd oraz parking od strony głównego wejścia.