Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zadania pt.:

 

Dostawa i montaż wyposażenia zaplecza gospodarczego w Hotelu Bursztynowym w Józefowie nad Wisłą

 

Załączniki: